öteleme
Büyüt
Öteleme bir şekli oluşturan her noktayı belli bir yönde aynı uzaklık kadar yerini değiştirir. 

Sözlükte "öteleme" ne demek?

1. Bir cismin, bütün noktalarının eşit, koşut ve yöndeş yollar çizmesiyle beliren devinimi, intikal.

Öteleme kelimesinin ingilizcesi

transition " intikal; translation"